Werkbezoek Haerenkwartier

GroenLinks bezocht samen met andere fracties het Haerenkwartier 

GroenLinks bezoekt met andere politieke partijen het Haerenkwartier.

Op initiatief van GroenLinks heeft afgelopen vrijdag 17 februari  2017 een werkbezoek plaatsgevonden  van de fracties van GroenLinks, de CU, de PvdA, OoststellingwerfsBelang en het CDA in het Haerenkwartier in Oosterwolde. Dit werkbezoek stond in het teken van het project "Aandachtsgebieden Stellingwerven".  Het project draait in Oosterwolde en Haulerwijk en uit de evaluatie is naar voren gekomen dat ondanks 7 jaren extra aandacht voor het Haerenkwartier, de wijk er niet genoeg op voor uit is gegaan.  Alle reden dus voor de politieke partijen om met een aantal inwoners in gesprek te gaan.

Diverse punten werden door de inwoners genoemd, zoals de huur voor het Ketelhuis, dat er voor inwoners geen geld is om mee te doen aan activiteiten, dat er geen wijkkrant meer is en dat er veel wisseling is van bewoners. De bewoners die aan het gesprek deelnamen, zijn over dit laatste  ontevreden want zo leer je niet je buren kennen en lukt het niet om met elkaar een band op te bouwen. Ook is de staat van de huizen nog steeds slechts. Woningcoöperatie Actium komt  binnenkort met  een onderhoudsplan, waar de bewoners reikhalzend naar uitkijken.  Want, zoals een inwoner het verwoordde: "We willen wel graag op tijd weten wat er allemaal gaat gebeuren".

Positieve punten die genoemd zijn is dat het goed gaat met de moestuin en dat de fitness outdoor regelmatig wordt gebruikt

Het gesprek maakte indruk op de aanwezige politieke vertegenwoordigers.  Een trieste constatering was dan ook dat ondanks 7 jaren van veel vergaderen, er niet wordt geluisterd naar de inwoners.

Op 7 maart a.s. wordt in de commissie Samenleving de evaluatie van het project "Aandachtsgebieden Stellingwerven" besproken. De politiek gaf aan aandacht te schenken aan de problemen die in de wijk spelen. Gerda Koopman (GroenLinks) die namens alle vertegenwoordigers het gesprek begeleidde, sprak af dat er voor de zomervakantie door de politieke partijen wederom een bezoek aan het Haerenkwartier wordt gebracht om dan weer met elkaar te bespreken hoe het gaat in de wijk. En of het gelukt is om één en ander ten goede te keren.

Voor GroenLinks is het duidelijk dat er meer moet gebeuren dat datgene wat in de afgelopen 7 jaren is gebeurd.