politiek actief
raadszaal, een stoel voor u?

politiek actief

Meer weten over de plaatselijke politiek?  Volg de cursus politiek actief in onze gemeente.

De gemeenteraad organiseert een cursus politiek actief. 

Voor de cursus investeert u vier avonden waarin u veel leert over de gemeente en het verplicht u tot niets.

Dinsdagavond 14 maart: wat is de gemeente door de burgemeester

Dinsdagavond 28 maart: wat doet de gemeente door de gemeentesecretaris en ambtenaren

Dinsdagavond 2 mei: wat doet de gemeenteraad door raadsleden en de raadsgriffier

Dinsdagavond 23 mei: bijwonen raadsvergadering

U kunt zich tot 1 maart opgeven bij de griffie: m.vanbergen@ooststellingwerf.nl

Of even contact opnemen met een van de GroenLinks raadsleden: 

Gerda Koopman  e-mail:koopman.gerda@gmail.com

Sipke van Belle e-mail: sipkevanbelle@gmail.com 

Mocht u zo geraakt worden dat u interesse krijgt in het raadslidmaatschap: volgend jaar maart zijn er gemeenteraadsverkiezingen, neem contact op met de afdelings voorzitter van uw partij. 

GroenLinks wil graag nieuwe actieve leden, bel of mail de voorzitter van GroenLinks Ooststellingwerf: 

Tineke van Belle: tel. 0516 48 11 16  e-mail: sipke-tineke@hetnet.nl