Uitgelicht

Jardinga

21 april 2015 in de raad: Wel of geen voortgang bouwplannen Jardinga. 

Wij blijven strijden voor het behoud van deze unieke ES.

GEEN AANTASTING!!

 

 

Woningbouwplannen Jardinga – bestemmingsplan Ter Borgh Esch

Het college van burgemeester en wethouders heeft het plan om op het buurtschap Jardinga woningen te bouwen. Deze plannen zijn onder gebracht in een nieuw bestemmingsplan Ter Borgh Esch (je moet het maar weten). GroenLinks is tegen woningbouw op deze prachtige locatie. Op 18 januari j.l. hebben we aan bewoners van de wijk gevraagd of men op de hoogte was van de plannen. Veel bewoners gaven aan dat zij de plannen niet kennen. Daarom zullen wij op onze website onder dit kopje zoveel mogelijk informatie aangeven over deze bouwplannen.

Update: Op 4 maart 2014 heeft de fractie van GroenLinks vragen gesteld over de inspraakmogelijkheden van het bestemmingsplan Ter Borgh Esch. Onder dit bestemmingsplan vallen de woningbouwplannen van Jardinga namelijk. Onze conclusie is dat de inspraakmogelijkheden aan onze inwoners minimaal gegeven wordt. En dat het college niet eens de moeite neemt om een informatieavond te geven. GroenLinks vindt dat de inwoners hierdoor hier door veel te weinig worden geïnformeerd over de plannen en dus ook niet goed kunnen aangeven of zij hier wel of niet mee eens zijn. Heeft u de behoefte om uw mening wel kenbaar te maken, laat dit ons dan even weten.

N381

Wij hebben ons sterk gemaakt voor een 2-baans weg waarop 100km/uur mag worden gereden. Een weg met ongelijkvloerse kruisingen. Wij kregen onze zin! Over het stuk tussen Donkerbroek en Drachten (aanliggende gemeente) hadden wij helaas niet te zeggen; het zal een 4-baans snelweg worden.