Gerda Koopman

Lid

Beleidsadviseur gemeente Tynaarlo, 57 jaar, gehuwd, woonplaats Langedijke

 

Vanaf 2007 woon ik in de mooie gemeente Ooststellingwerf. In mijn dagelijks leven werk ik bij de gemeente Tynaarlo als beleidsadviseur. Daarvoor heb ik jaren in de stad Groningen gewerkt in het welzijnswerk.

Vanuit de stad naar het platteland, het lijkt een hele ommezwaai, maar dat viel erg mee. Meteen vanaf de eerste dag in ons nieuwe huis voelde ik mij er thuis, met al het natuurschoon in de omgeving.

 

De afgelopen 8 jaren heb ik mij met hart en ziel ingezet voor het politieke werk in de gemeenteraad van Ooststellingwerf. Ik heb het een eer gevonden om volkvertegenwoordiger te mogen zijn. Na deze 8 jaren vind ik het tijd worden voor verandering. Daarom ben ik van nummer 1 naar nummer 10 gegaan en ben deze keer de lijstduwer voor GROENLINKS. Ook een plek om trots op te zijn.

Ik zie mijzelf als een "groene met een rood hart". Solidariteit en gelijke kansen vind ik belangrijke onderwerpen en daarvoor heb ik mij in de gemeenteraad altijd sterk gemaakt: De WMO, het armoedebeleid, de bijstand. Dat iedereen mee kan doen aan onze Ooststellingwerfse samenleving, dat kinderen die in armoede leven gelijke kansen krijgen en dat de ouderen die nu langer zelfstandig thuis blijven wonen voldoende zorg en ondersteuning krijgen.

 

Ooststellingwerf is een prachtige, groene gemeente. In de elf jaren dat ik hier nu woon is het er niet mooier op geworden. In het buitengebied zijn de gevolgen van de grootschalige landbouw steeds duidelijker te zien en er worden veel bomen gekapt. Ik wandel graag in onze gemeente, je komt dan bijna geen dieren meer tegen die in het wild leven. Dat stemt mij treurig.

Ik ben bij GROENLINKS, omdat ik het belangrijk vind dat we wat nog over is van de natuur en het landschap behouden en hier zo zorgvuldig mogelijk mee omgaan. Dat de rijkdom eerlijker wordt verdeeld en dat we een veilige plek bieden voor mensen die op de vlucht zijn.